ДӨРВӨН S: Практикал даатгал


Пи Пи аралд түр зогсолт хийсэн усан онгоцноос далайн ус руу Амгаа маань үсэрчихлээ.


Шнорклин буюу далайн ёроолын амьдарлыг харах нь Пи Пи арлын хамгийн түгээмэл жуулчдын хийдэг зүйл юм.


Жэймс Бонд арлыг унахаас хамгаалан түшлээ.


Жэймс Бонд арал


Каякинг бол Пан На үндэсний далайн паркад хийдэг хамгийн түгээмэл зүйл юм.


Манай аяллын баг